Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Hạt nhựa PP MH7700

  Chỉ số MI: 25 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: LG CHEM
  Mã: PP MH7700
 • Hạt nhựa PP T3034

  Chỉ số MI: 3.4 Xuất xứ: Việt Nam Hãng sản xuất: BSR
  Mã: PP T3034
 • Hạt nhựa PP 1102K APPC

  Chỉ số MI: 3.4 Xuất xứ: Ả rập Xê út Hãng sản xuất: APRC
  Mã: Hạt nhựa PP 1102K APPC
 • Hạt nhựa PP 1102K IRPC

  Chỉ số MI: 4 Xuất xứ: Thái Lan Hãng sản xuất: IRPC Ứng dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì …
  Mã: 1102K IRPC
 • Hạt nhựa PP Y130

  Chỉ số MI: 4.0 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: Lotte
  Mã: PP Y130
 • Hạt nhựa PP H5300

  Chỉ số MI: 3.5 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: Lotte
  Mã: PP H5300
 • Hạt nhựa PP HP40GK

  Chỉ số MI: 4 Xuất sứ: Aramco Ứng dụng:Kéo sợi, thổi túi bóng kính, dệt bao bì …
  Mã: PP HP40GK
 • Hạt nhựa PP H030SG

  Chỉ số MI: 3.4 Xuất xứ: Ấn Độ Hãng sản xuất: Reliance
  Mã: PP H030SG
 • Hạt nhựa PP H03ML

  Chỉ số MI: 3.2 Xuất xứ: Ả rập Xê út Hãng sản xuất: Natpet
  Mã: PP H03ML
 • Hạt nhựa PP 500P

  Chỉ số MI: 3.0 Xuất xứ: Ả rập Xê út Hãng sản xuất: Sabic Ứng dụng sản xuất: Kéo sợi dệt bao, dây thừng, hàng gia dụng…
  Mã: PP 500P
 • Hạt nhựa PP 1102K OMAN

  Chỉ số MI: 3.4 Xuất xứ: Oman Hãng sản xuất: Oman
  Mã: PP 1102K OMAN
 • Hạt nhựa PP HP450J

  Chỉ số MI: 3.3 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: Basell
  Mã: PP HP450J
 • Hạt nhựa PP 456J

  Chỉ số MI: 3.4 Xuất xứ: Ả rập Xê út Hãng sản xuất: Basell
  Mã: PP 456J
 • Hạt nhựa PP 1102K PHILLIPINES

  Chỉ số MI: 3.4 Xuất xứ: Phillipines Hãng sản xuất: PETRON
  Mã: PP 1102K
 • Hạt nhựa PP HP550J

  Chỉ số MI: 3.0 Xuất xứ: Úc Hãng sản xuất: Basell
  Mã: PP HP550J
 • Hạt nhựa PP HGX030

  Chỉ số MI: 3.0  Xuất xứ: Ả rập Xê út  Hãng sản xuất: Saudi Polymer
  Mã: PP HGX030
 • Hạt nhựa PP HT031

  Chỉ số MI: 3 Xuất xứ: Cô Oét Hãng sản xuất: PIC
  Mã: PP HT031
 • Hạt nhựa PP PPH-T03

   Chỉ số MI: 3.0 + 0.5  Xuất xứ: Trung Quốc  Hãng sản xuất: SINOPEC
  Mã: PP PPH-T03