PP Vải sợi không dệt

Công dụng: Vải, sợi không dệt, …

Các mã thông dụng: 3155E3, 1101SC, HP462S,...

Xuất xứ: Singapore, Ả rập Xê út,…

Hỗ trợ trực tuyến