PP Film (Màng)

Công dụng: Kéo màng film,…

Các mã thông dụng: 1128N, 4540, 1126NK, 520L, 1104K, PPH0702,…

Xuất xứ: Ả rập Xê út, Thái Lan, Hàn Quốc, Phillippines…

Hỗ trợ trực tuyến