HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Sản phẩm mới

 

Sản phẩm » PP H4540

PP H 4540

PP H4540

Mô tả sản phẩm

hạt nhựa nguyên sinh PP, Dùng trong thổi túi, dệt bao, kéo sợi, khuôn