HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Sản phẩm mới

 

Sản phẩm » LLD 21HS

LLDPE 21HS

LLD 21HS

Mô tả sản phẩm

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Ả RẬP