HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Sản phẩm mới

 

Sản phẩm » LDPE C150Y

LDPE C150Y

LDPE C150Y

Mô tả sản phẩm

Chỉ số MI : 5
Mã hạt nhựa : LDPE C150Y
Xuất xứ : Malaysia