HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Sản phẩm mới

 

Sản phẩm » HDPE 6888

Hạt nhựa HDPE 6888

HDPE 6888

Mô tả sản phẩm

Chỉ số MI: 10
Xuất xứ: Kuwait