Hạt nhựa PP 1304E3

Đặc tính kỹ thuật

Chỉ số MI: 11
Xuất sứ: Ả Rập

Xem thông tin kỹ thuật tại đây: Đính kèm


Liên hệ:
02437369988