Hạt nhựa PP 1104H

Xem thông số kỹ thuật tại đây: Đính kèm


Liên hệ:
0243 736 9988


Hỗ trợ trực tuyến