Hạt nhựa LLDPE OFF

Công dụng: Thổi túi các loại (MI<3), ép các sản phẩm nhựa (MI>3),…

Các mã thông dụng: RG500U OC16.1, RG500U OB4, RG500U OA6, DX900 OA0.7, JL210 OA18.7, JL210 OB19.7,  JL210 OA14.7, RG300U OC9.4, FG450 OA0.96, FG450 OB1.3, FT400 OA2.2, FT400 OB6.1, FT811 OC1.4, FT811 OB2, FN430 OA1.5, FN430 OA1.6, FU149S OB1.1, FG800  OB0.97.

Xuất xứ: Hàn Quốc
 1 2 > 

Hỗ trợ trực tuyến