Hạt nhựa LLDPE FD21HS

Mô tả:

- Chỉ số MI: 2
- Xuất xứ: Ả rập Xê út
- Hãng sản xuất: SPDC
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FD21HS: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FD21HS: Đính kèm (Chưa có)
- Công dụng sản xuất: Các loại Film, …

Liên hệ:
02437369988

Chi tiết Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE FD21HS

- Chỉ số MI: 2
- Xuất xứ: Ả rập Xê út
- Hãng sản xuất: SPDC
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FD21HS: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FD21HS: Đính kèm (Chưa có)
- Công dụng sản xuất: Các loại Film, …

Đang cập nhật...