Hạt nhựa LLDPE FC21HS

Mô tả:

- Chỉ số MI: 1
- Xuất xứ: QAMAR
- Hãng sản xuất: SPDC
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FC21HS:
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FC21HS: Đính kèm (Chưa có)
- Công dụng sản xuất: Các loại Film, …

Liên hệ:
02437369988

Chi tiết Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE FC21HS

- Chỉ số MI: 1
- Xuất xứ: QAMAR
- Hãng sản xuất: SPDC
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FC21HS:
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FC21HS: Đính kèm (Chưa có)
- Công dụng sản xuất: Các loại Film, …
 

Đang cập nhật...