Hạt nhựa LLDPE 2122BS

Mô tả:

- Chỉ số MI: 2.2
- Xuất xứ: Ả rập Xê út
- Hãng sản xuất: Aramco
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: Các loại Film, màng nông nghiệp…

Liên hệ:
02437369988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa LDPE 2427K

- Chỉ số MI: 2.2
- Xuất xứ: Ả rập Xê út
- Hãng sản xuất: Aramco
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm 
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm 
- Công dụng sản xuất: Các loại Film, màng nông nghiệp…

Đang cập nhật...