Hạt nhựa LDPE 4025

Mô tả:

Chỉ số MI: 4
Xuất sứ: Ả Rập


Liên hệ:
0243 736 9988


Hỗ trợ trực tuyến