Hạt nhựa LDPE 2426K

Mô tả:

- Chỉ số MI: 4.0

- Xuất xứ: Thái Lan
- Hãng sản xuất: PTT
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2426K: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2426H: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: các loại film,…

Liên hệ:
02437369988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa LDPE 2426K

- Chỉ số MI: 4.0

- Xuất xứ: Thái Lan
- Hãng sản xuất: PTT
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2426K: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2426H: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: các loại film,…

Đang cập nhật...