Hạt nhựa JL210 OA18.7

Mô tả:

Chỉ số MI: 18.7
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OA18.7: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OA18.7: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa


Liên hệ:
0243 736 9988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa JL210 OA18.7

Chỉ số MI: 18.7
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF -  JL210 OA18.7: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - JL210 OA18.7: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa

Đang cập nhật...


Hỗ trợ trực tuyến