Hạt nhựa HDPE Yarn (Sợi)

Công dụng: Sản xuất lưới, thừng, tarpaulin,…

Các mã thông dụng: 5480S, 5000S,...

Xuất xứ: Thái Lan,…


Hỗ trợ trực tuyến