Hạt nhựa HDPE PX600

Mô tả:

Chỉ số MI: …
Xuất sứ: Hàn Quốc
NCC: SK


Liên hệ:
02437369988