Hạt nhựa HDPE 5502 SING

Mô tả:

- Chỉ số MI: 0.35
- Xuất xứ: Singapore
- Hãng sản xuất: Chervon Phillips
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…

Liên hệ:
02437369988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa HDPE 5502 SING

- Chỉ số MI: 0.35
- Xuất xứ: Singapore
- Hãng sản xuất: Chervon Phillips
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm 
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm 
- Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…

Đang cập nhật...