Hạt nhựa FT811 OC1.4

Mô tả:

Chỉ số MI: 1.4
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OC1.4: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OC1.4: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại


Liên hệ:
02437369988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa FT811 OC1.4

Chỉ số MI: 1.4
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF -  FT811 OC1.4: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OC1.4: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Đang cập nhật...