Hạt nhựa FN430 OA1.6

Mô tả:

Chỉ số MI: 1.5
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.6: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.6: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại


Liên hệ:
02437369988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa FN430 OA1.6

Chỉ số MI: 1.5
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF -  FN430 OA1.6: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.6: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Đang cập nhật...