Hạt nhựa ABS 750SW

Mô tả:

- Chỉ số MI: 38
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử, đồ dùng gia đình,…

Liên hệ:
0243 736 9988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa ABS 750SW

- Chỉ số MI: 38
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm 
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm 
- Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử, đồ dùng gia đình,… 

Đang cập nhật...


Hỗ trợ trực tuyến