Hạt nhựa 5502 USA

Mô tả:

- Chỉ số MI: 0.35
- Xuất xứ: Mỹ
- Hãng sản xuất: MB BARTER
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…

Liên hệ:
0243 736 9988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa 5502 USA

- Chỉ số MI: 0.35
- Xuất xứ: Mỹ
- Hãng sản xuất: MB BARTER
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…

Đang cập nhật...


Hỗ trợ trực tuyến