Hạt nhựa 3375RM

Mô tả:

- Chỉ số MI: 24
- Xuất xứ: Thái Lan
- Hãng sản xuất: IRPC
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: Tráng lên màng BOPP, tráng bao bì dệt, tarpaulin, …

Liên hệ:
0243 736 9988

Thông tin chi tiết Hạt nhựa 3375RM

- Chỉ số MI: 24
- Xuất xứ: Thái Lan
- Hãng sản xuất: IRPC
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm 
- Công dụng sản xuất: Tráng lên màng BOPP, tráng bao bì dệt, tarpaulin, …

Đang cập nhật...


Hỗ trợ trực tuyến