Câu hỏi 1

Người gửi câu hỏi:  Trần Hùng

Nhà tôi làm hồ sơ đi Mỹ 6/2003, đã làm hết hồ sơ theo yêu cầu và đóng phì rồi nhưng đến giờ trễ 6 tháng vẫn chưa có giấy thông báo lịch phỏng vấn gửi về. Vậy trường hợp của tôi bị chậm lịch phỏng vấn là sao vậy, mong công ty giúp tôi tư vấn. Tôi cũng muốn hỏi thêm 1 câu trang web để theo dõi thông tin hồ sơ đi Mỹ của tôi có thể tìm ở đâu.

Cường Lê

định dạng: dd-mm-yyyy) 555

Hoàng Sơn

SSSS t

Hoàng Sơn

SSSS

Trần Hùng

Những quy định về hàng hóa khi mang sang Úc, du khách cần hết sức chú ý để tránh những vị phạm những quy định.

Gửi câu hỏi mới

Hỗ trợ trực tuyến